Tre detaljreguleringsplaner publisert for offentlig ettersyn

Merknader til alle planforslagene må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Tanghøgda

Hensikten med planen er å videreutvikle Furutangen ved å legge til rette for en mindre fortetting i tilknytning til eksisterende hytteområde ved toppen av alpinbakken.

Se detaljreguleringsplan for Tanghøgda

Tjennstuåsen

Hensikten med planen er å videreutvikle Furutangen ved å legge til rette for nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, og en oppgradering av eksisterende vei til nytt hytteområde.

Se detaljreguleringsplan for Tjennstuåsen

Nordre Osen park

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av park i Osen.

Se detaljreguleringsplan for Nordre Osen park

Til toppen