Områdereguleringsplan Birkenåsen - Offentlig ettersyn

​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte den 09.12.2020, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til områdereguleringsplan for Birkenåsen (planID 20190200) til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Digeråsen med bl.a. nye områder for fritidsbebyggelse.

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen den 05.02.2021.

Til toppen