Aktuelt

Villreinjakt på kommunens villreinkvote 2024

Søk om å være med i trekningen på kommunens villreinkvote.

Tilskudd til skogkultur 2024

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2024.

Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet. 

Frist for søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 1. april

Fristen 1. april er etter nye tiltaksstrategier vedtatt i 2024. 

Mattilsynets nettkurs for plantevernautorisasjon utilgjengelig fra 15. mars og frem til sommeren

Nedetiden skyldes nødvendige oppdateringer mv.

Tilskuddssatser til klimatiltak for 2024

Gjelder tiltakene gjødsling av skog, tettere planting ved nyplanting (TTP) og Suppleringsplanting.

Søk midler fra det lokale vilt- og fiskefondet i Åmot kommune

Frist for å søke om midler fra det lokale vilt- og fiskefond er 1. februar 2024.

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere søknad innen oppgitte frister.

Flere tilfeller av dvergbendelmark påvist hos elg i Sør-Norge

To av tilfellene er avdekket i Åmot kommune.

Til toppen