Aktuelt

Søknad om midler fra det lokale vilt- og fiskefond i Åmot kommune 2023

Frist for å søke om midler fra det lokale vilt- og fiskefond er 1. februar 2023.

Søknadsfrister skogfond og tilskudd 2022

Husk å søke i god tid før jul.

Søk produksjonstilskudd

Frist for å søke produksjonstilskudd er 15. oktober.

Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren i Innlandet strammer inn praksis for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.

Villreinjakt 2022

Innenbygdsboende kan søke om å være med i trekningen på kommunens villreinkvote.

Ekstra utbetaling av produksjonstilskudd

I årets jordbruksoppgjør ble det vedtatt å kompensere for noe av utgiftsøkningen som norske bønder opplever i 2022.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist 1. mai 2022.

Tilskudd i skogbruket 2022

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2022.

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2022

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2022.

Bio- og solenergi for landbruket

Gratis informasjonsmøte i Elverum 25. april.

Til toppen