Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Aktuelt

Mattilsynets nettkurs for plantevernautorisasjon utilgjengelig fra 15. mars og frem til sommeren

Nedetiden skyldes nødvendige oppdateringer mv.

Tilskuddssatser til klimatiltak for 2024

Gjelder tiltakene gjødsling av skog, tettere planting ved nyplanting (TTP) og Suppleringsplanting.

Søk midler fra det lokale vilt- og fiskefondet i Åmot kommune

Frist for å søke om midler fra det lokale vilt- og fiskefond er 1. februar 2024.

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere søknad innen oppgitte frister.

Flere tilfeller av dvergbendelmark påvist hos elg i Sør-Norge

To av tilfellene er avdekket i Åmot kommune.

Afrikansk svinepest er påvist på villsvin i Sverige

Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden.

Økning av satser for tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. 

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023

Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovviltforvaltningen i Innlandet.

Villreinjakt 2023

Søk om å være med i trekningen på kommunens villreinkvote.

Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Til toppen