Aktuelt

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er nå mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021

Søknadsfrist 1. mai.

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

Søknadsfrist: 1. april​.

Til toppen