Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Aktuelt

Afrikansk svinepest er påvist på villsvin i Sverige

Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden.

Økning av satser for tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. 

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023

Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovviltforvaltningen i Innlandet.

Villreinjakt 2023

Søk om å være med i trekningen på kommunens villreinkvote.

Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Tilskudd i skogbruket 2023

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2023.

Observasjon av signalkreps i Østersjøen

Signalkreps er bærer av sykdommen krepsepest, som er den største trusselen mot våre bestander av edelkreps.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist 1. mai 2023.

Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023

Tilskuddssatsen til suppleringsplanting er for 2023 økt til 40 %, ellers er satsene de samme som siste år.

Søk om tilskudd til tiltak i beiteområde

Søknadsfrist 1. april 2023.

Til toppen