Aktuelt

Søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd del 1 er 15. mars.

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd.

Informasjon om tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Der er ikke satt av midler til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2022.

Skoghygiene etter stormen den 19. november 2021

Vi har ikke fått meldinger om omfattende stormskadene  i Åmot.

Stenging av fagsystemet AGROS ved årsskiftet

Søknader som ønskes behandlet inneværende år må sendes inn i god tid før stenging.

Kartlegging av stormskader etter uværet

Deler av Innlandet har hatt betydelige stormskader fredag 19. og lørdag 20. november.

Søk tilskudd til tettere planting som klimatiltak

Søknadsfrist 1. september 2021.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren 2021.

Tilskudd i skogbruket 2021

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2021.

Innsamling av landbruksplast

Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er nå mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Til toppen