Arbeidsgiverstrategi

4 Helsefremmende arbeidsplasser

Åmot kommune skal, i henhold til Arbeidsmiljøloven, sikre et arbeidsmiljø som gir et grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Vi skal jobbe for å beholde det vi har og samtidig forsterke gode arbeidsmiljøforhold på våre arbeidsplasser.

Arbeidsplassen skal oppleves som trygg, meningsfull og helsefremmende ved at den enkelte arbeidstaker blir sett, hørt og verdsatt. Samtidig må det utvikles en tilhørighet og en følelse av å spille på lag.

Vi vil

  • Skape et klima for felles læring og refleksjon
  • Arbeide systematisk med sosiale og helsefremmende tiltak
  • Sørge for at HMS er godt implementert i kommunens planlegging og i daglig drift
  • Sikre at medarbeidere opplever mestring og trivsel
  • Sørge for god informasjonsflyt og forutsigbarhet

Dette gjør vi ved å

  • Å arbeide systematisk for å finne nærværsfaktorer som virker
  • Å sørge for god, tilstrekkelig og relevant opplæring
  • Å tilpasse arbeidsoppgaver og utfordringer så langt det lar seg gjøre, slik at alle får realistiske muligheter til å håndtere sine arbeidsoppgaver
  • Å skape et klima for konstruktive og realistiske tilbakemeldinger
Til toppen