Arbeidsgiverstrategi

5 Livsfasepolitikk

En god livsfasepolitikk kan ikke vedtas, planlegges eller styres fullt ut, den må utvikles med bakgrunn i erfaringer.

Fleksibilitet og individuelle tilpasninger er essensielt når Åmot kommune skal møte samfunnets krav til et moderne og inkluderende arbeidsliv. En god livsfasepolitikk erkjenner at arbeidstakernes behov, engasjement og forutsetninger kan, og vil, variere gjennom en livslang karriere. En livslang karriere vil bestå av mange ulike faser.

Eksempelvis kan småbarnsforeldre, arbeidstakere med pleietrengende foreldre og eldre arbeidstakere, ha
ulike behov.

Som arbeidsgiver skal vi være løsningsorienterte innenfor de rammer vi har til rådighet.

Gjennom godt samarbeid og god dialog er Åmot kommune en attraktiv arbeidsplass, både i dag og i tiden som kommer.

I Åmot kommune skal vi

  • Ta vare på våre ansattes fysiske og psykiske helse
  • Kunne tilrettelegge for å bidra i arbeidslivet og bruke av kompetanse så lenge som mulig
  • Kunne kombinere jobb og privatliv
  • Ta vare på våre unge arbeidstakere gjennom lærlingeordninger, opplæring og veiledning

Dette skal vi oppnå gjennom

  • Så langt som mulig lage og tilpassede individuelle avtaler etter behov
  • Å gi våre medarbeidere relevant kompetanse gjennom opplæring, utdanning, kurs og arenaer for kompetansedeling på arbeidsplassen
  • Å vise fleksibilitet så langt som mulig i tilknytning til den ansattes familiesituasjon
  • Attraktive goder og ordninger for ansatte som går inn i avsluttende del av karrieren
Til toppen