Arbeidsgiverstrategi

1 Innledning

Strategien skal gi rammer for en trygg, god og utviklende arbeidsplass. Gjennom bruk av våre verdier skal vi møte hverandre med åpenhet, motivasjon og tillit. Det skal være rom for at våre medarbeidere kan være offensive og innovative i utviklingen av vår organisasjon.

Vi skal arbeide med nærvær og trivsel og utvikle gode relasjoner, slik at vi har en helsefremmende arbeidsplass.
Medarbeiderne i Åmot skal oppleve faglig integritet og mestring. Ledere skal i samarbeid med sine medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste, utvikle mestringsklima som er utviklende for tjenesteytingen, til våre innbyggeres beste.

Vi skal også gjennom praktiseringen av vår arbeidsgiverstrategi stille krav til våre medarbeidere.

Vi skal sammen vise vilje til vekst.

Kommunedirektør

Til toppen