Arbeidsgiverstrategi

7 Kompetanse

Kompetanse innebærer at man har kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med arbeidsplassens mål og visjon.

Riktig bruk av den enkeltes kompetanse er et virkemiddel for kvalitet og utvikling av tjenestene. I Åmot kommune skal det være kompetanse som dekker dagens og morgendagens behov i organisasjonen. De ansattes kompetanse er organisasjonens viktigste ressurs, og leders oppgave er å se og ta denne i bruk.

Dette innebærer at vi i Åmot skal

  • Arbeide systematisk med opplæring, utvikling og relevant kompetanseheving
  • Skape arenaer for refleksjon og læring
  • Skape kultur for kompetansedeling for å sikre at organisasjonen er i stadig utvikling
  • Fremstå som en kompetent organisasjon med fokus på kvalitet

Dette gjør vi ved

  • Å utarbeide styringsdokumenter som brukes aktiv på den enkelte enhet
  • Å ha oversikt over kompetansen i organisasjonen
  • Å utvikle kompetanseplaner for alle nivå i vår organisasjon som kontinuerlig beskriver dagens og morgensdagens behov
  • Å arbeide aktivt med holdninger og etisk refleksjon
Til toppen