Arbeidsgiverstrategi

6 Likestilling

Inkludering, mangfold og universell utforming.

Alle ansatte i Åmot kommune, uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet, skal ha en god arbeidshverdag uten å oppleve utstøtelse og trakassering.

I Åmot kommune ser vi på mangfold som en ressurs.

  • Vi skal vise respekt for hverandre og verdsette våre kollegaer som hele mennesker
  • Vi setter stor pris på ytringsfriheten og med det ansvaret denne friheten også gir oss
  • Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og trusler også på sosiale medier
  • Vi er en stolt IA bedrift
  • Vi sikrer at ansatte har samme lønnsbetingelser, muligheter for opprykk, faglig utvikling og samme mulighet for interessante oppgaver uavhengig av overnevnte bakgrunn

Dette gjør vi ved å arbeide aktivt gjennom holdningsskapende arbeid og refleksjon i alle ledd i vår organisasjon. Det skal ikke være rom for noen former for diskriminering eller krenkende ord og handlinger. Av respekt for fellesskapet og det enkelte individ skal disse holdningene gjenspeiles i det daglige arbeidet i alle sammenhenger i vår organisasjon.

Til toppen