Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Arbeidsgiverstrategi

8 Rekruttering

Alle ledere og folkevalgte i Åmot kommune, må være seg bevist sin rolle for at organisasjonen skal fremstå som en god arbeidsplass. Dette vil i tillegg være med på å skape et godt omdømme. Det er viktig for Åmot kommune å kunne tilby våre medarbeidere en arbeidssituasjon som gir mulighet for faglig vekst, kontinuitet og konkurransedyktige vilkår og lønn.

Åmot kommune skal drive en aktiv markedsføring av kommunen som en fremtidsrettet arbeidsplass.

Dette gjør vi ved

  • Holdningsskapende arbeid blant ansatte og folkevalgte
  • Å ha rekrutteringsplaner som brukes aktivt for den enkelte sektor
  • Å være attraktiv for lærlinger og studenter på alle fagområder
  • Å ha en aktiv holdning til våre medarbeideres faglige og personlige utvikling
Til toppen