Arbeidsgiverstrategi

10 Lønnsstrategi

I Åmot kommune skal lønn være et av flere virkemidler med hensyn til rekruttering og konkurransefortrinn, samt å beholde godt kvalifiserte medarbeidere og stimulere til ønsket kompetanseutvikling.

Vi skal sikre at våre medarbeidere får lønnsvekst uavhengig av kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

Åmot kommune har et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Når vi fastsetter vår lokale lønnspolitikk, er det arbeidslivet, og primært offentlig virksomhet, i vår region som er våre konkurrenter med hensyn til lønnsfastsettelse.

Dette gjør vi ved å

  • Sikre at utdanning og realkompetanse skal lønne seg
  • Utvikle gode lederavtaler
  • Bruke lønn som et virkemiddel til å stimulere til «vilje til vekst»
  • Utarbeide lønnspolitikk og en forhandlings- og gjennomføringsplan for lokal lønnsfastsettelse
Til toppen