Arbeidsgiverstrategi

2 Mål

Det overordnede målet med vår arbeidsgiverpolitikk er at Åmot kommune til enhver tid skal yte tjenester med riktig kvalitet. Trygge og engasjerte medarbeidere bidrar til gode tjenester ut til brukere og innbyggere, basert på en effektiv faglig og økonomisk ressursutnyttelse.

Arbeidsgiverstrategien skal i tillegg bidra til at Åmot kommune er en utviklings-sterk kommune som gjennom sine ledere og medarbeidere viser vilje til vekst.

I tillegg skal arbeidsgiverstrategien medvirke til:

  • Å skape en sunn og god organisasjonskultur.
  • At kommunen er en attraktiv arbeidsplass for eksisterende og fremtidige ledere og
  • medarbeidere.
  • At våre medarbeidere får anvende sine menneskelige ressurser og kompetanse så langt
  • som mulig gjennom alle faser i sin yrkeskarriere.
  • Verdier og holdninger som fremmer arbeidsglede og motiverer arbeidstaker til å bidra
  • positivt
  • Å skape forutsigbarhet og motivasjon for de ansatte i deres arbeidssituasjon.
Til toppen