Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Varsel om oppstart – endring av detaljreguleringsplan for Rena militære flyplass med hoppfelt

Frist for innspill 16. april 2021.

Forslag om innføring av ekstraordinær båndtvang

På grunn av store snømengder og av hensyn til hjorteviltet (spesielt rådyr) vurderer Åmot kommune å innføre ekstraordinær forskrift om båndtvang i deler av kommunen. 

Områdereguleringsplan Birkenåsen - Offentlig ettersyn

​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte den 09.12.2020, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til områdereguleringsplan for Birkenåsen (planID 20190200) til offentlig ettersyn.

Til toppen