Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Mindre endring av kommuneplanens arealdel – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 08.10.2021.

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv - Runde 3

Åmot kommune har blitt tildelt 416 000 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv. Søknadsfrist 13. august 2021.

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde - Høring

Tor Ivar Gullord har på vegne av Furutangen Utvikling AS fremmet en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300).

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 16.06.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak (planID 20200100).

Detaljreguleringsplan Tanghøgda - Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Detaljreguleringsplan Tjennstuåsen - Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Detaljreguleringsplan Nordre Osen park – Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Søk om midler til omstilling av reiseliv, event- og serveringsnæringen

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene.

Militære kjøretøy i Rena sentrum søndag 30. mai

Transporten foregår i tidsrommet 08.00 til 18.00.

Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høringsfrist 31.05.2021

Til toppen