Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Høringsfrist 7. januar 2022.

Detaljreguleringsplan Enlia grustak – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.12.2021.

Høring av søknad om driftskonsesjon for Solli fjelltak

Høringsfrist: 12. november 2021.

Detaljregulering av Sandvika 6 – Varsel om oppstart av planarbeid

Merknader som har betydning for arbeidet kan sendes innen 19.11.2021.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Furutangen aktivitetsområde

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen.

Redusert kapasitet på legekontoret 

Nytt journalsystem på legekontoret i Åmot krever dessverre en del ekstra ressurser. 

Vedrørende mulig varsel på valgmedarbeider

Åmot kommune har mottatt to potensielle varsler på mulig valgmedarbeider i forbindelse med gjennomføring av Stortings- og sametingsvalget 2021.

Forsvaret gjennomfører øvelse på Rena uke 38

Øvelsen finner sted i det gamle gymbygget ved Høgskolen.

Legekontoret holder stengt fredag 17. og mandag 20. september

Vi legger om til nytt journalsystem og vil bruke tiden til opplæring.

Buggebratta stenges for utbedring

Planlagt stengt fra 6. september til 17. september.

Til toppen